Logotyp Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do uczestnictwa w szkoleniach językowych w zakresie języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Jestem przekonany, że warto uczyć się przez całe życie – dzięki temu dajemy sobie szanse na rozwój naszej kariery, podniesienie kwalifikacji i możliwość zmiany zatrudnienia. Języki obce, szczególnie angielski, towarzyszą nam praktycznie na co dzień – w mediach, internecie, telewizji, w przestrzeni publicznej, reklamach, na plakatach, opakowaniach produktów. Dlatego we współczesnej rzeczywistości ich znajomość wydaje się być konieczna. To powody dla których przygotowaliśmy duży projekt szkoleń językowych. Chcemy trafić z nimi do wszystkich zakątków naszego województwa. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

O projekcie

Projekt „ W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz- masz- certyfikowane szkolenia językowe” skierowany jest do osób pełnoletnich, które z własnej inicjatywy są zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych.

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do następujących grup:
 • osoby o niskich kwalifikacjach
  (tj. maksymalnie średnie wykształcenie),
 • osoby z niepełnosprawnościami
  (bez względu na poziom wykształcenia),
 • osoby powyżej 50 roku życia
  (bez względu na poziom wykształcenia),

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych i należą do minimum jednej z grup:

 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby powyżej 50 roku życia.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2018 do 31 grudnia 2021.
Całkowita wartość projektu wynosi 29 169 345,26 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 24 793 943,47 zł.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez następujące podmioty:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego ul. Plac Teatralny 2 87-100 Toruń – Partner Wiodący.
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. Przysiek, ul. Parkowa 2 87-134 Zławieś Wielka - Partner nr 1.
Training House Iwona Wencka - Stramowska ul. Reginy 05-084 Leszno – Partner nr 2.

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE

W ramach projektu na terenie całego woj. kujawsko-pomorskiego organizowane będą bezpłatne szkolenia językowe ( do wyboru język angielski, język niemiecki lub język francuski).

Każdy z uczestników będzie realizował 180 godzinne szkolenie językowe (3 moduły po 60 godzin lekcyjnych).
O poziomie na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu poziomującego. Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy.

W ramach udziału w szkoleniu zaplanowano badanie wyników nauki w postaci trzech egzaminów wewnętrznych (po zakończeniu każdego modułu).

Po zakończeniu realizacji całego szkolenia odbędzie się egzamin zewnętrzny prowadzący do uzyskania kwalifikacji językowych.

Udział w szkoleniu oraz egzaminach certyfikujących jest bezpłatny. Zakwalifikowana do udziału w projekcie osoba zobowiązana będzie wnieść wkład finansowy w wysokości 150 zł celem zakupu kompletu podręczników do realizacji szkolenia i przygotowania do egzaminu. Szczegóły dotyczące organizacji i realizacji szkoleń zostały opisane w

która będzie zawierana z każdym uczestnikiem szkolenia

Informacja na temat zajęć w czasie koronwirusa.

Drodzy Kursanci,  chcielibyśmy poinformować , że o Was pamiętamy! Przez cały ten czas zawładnięty tematem koronasytuacji, zbieramy pomysły, szukamy rozwiązań, myślimy o Waszym rozwoju i dalsze ...

Czytaj więcej
Uwaga! Komunikat- koronawirus.

Informujemy, że od jutra, tj. od 12.03.2020 r. wszystkie zajęcia oraz egzaminy w ramach Projektu Mówisz- Masz zostają zawieszone, aż do odwołania. O wznowieniu zajęć będziemy Państwa informować.  ...

Czytaj więcej
Przerwa świąteczna

Czytaj więcej